S'ha de poder fer humor sobre qualsevol tema? 
Si, per sense faltar al respecte 
Si, sense "pers" 
No, hi ha temes intocables 
NS/NC 
Resultats