Com veus la situació del castellą a les escoles catalanes? 
Ja estą bé tal com estą. 
Cal una tercera hora de llengua castellana. 
Menys n'hi hauria d'haver... 
El que cal és millorar la situació del catalą. 
Resultats